director, manager, editor, headmaster

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt director, manager, editor, headmaster. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

> Dịch tài liệu y tế > dịch tài liệu xây dựng > Dịch thuật công chứng

Phân biệt cách dùng director, manager, editor, headmaster

–    If you feel so strongly about this article, why don’t you write a letter to the editor?

Nếu anh cảm thấy quá phấn khích về bài báo này thì tại sao anh không viết một bức thư cho chủ bút biết.

(Không dùng  * director/manager*)

(= the person who is in charge of the contents of a newspaper or magazine: người chịu trách nhiệm về nội dung của một tờ báo hay tạp chí)

–    When I was at school, the headmaster always took charge of morning assembly.

Hồi còn đi học, thầy hiệu trưởng luôn chịu trách nhiệm tập hợp học sinh vào buổi sáng.

(Không dùng  *director/manager*)

(- the man in charge of a school: ông hiệu trưởng, so sánh với headmistress: bà hiệu trưởng; the head, the headteacher hoặc the principal thường dùng thau cho headmas­ter và headmistress. Nhưng chúng ta có thể dùng “director” cho một trường trung học vì đó là một nghề kinh doanh head of depart­ment:  trưởng khoa)

–    Jack is very young to be a bank manager/ a manager  of a supermarket.

Jack còn quá trẻ để giữ chức quản lý nhà băng/ quản lý một siêu thị)

(Không dùng  * director*)

(= a person who runs part of a business:  người điều hành một phần công việc kinh doanh)

–    It has never been my ambition to be a com­pany director.

Tôi chưa bao giờ có tham vọng trở thành một giám đốc công ty.

(Không dùng  * manager*)

(= someone in charge of a business: một người chịu trách nhiệm về việc kinh doanh)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

3.8/5 - (32 bình chọn)
Scroll to Top