1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

directions, routes

Phân biệt cách dùng directions, routes

–    We’ll have to turn left there, where it says all routes/all other routes.

Chúng ta sẽ phải rẽ trái ở đắng kia, nơi có ký hiệu chỉ đường.

(Không dùng  *all directions/all other direc­tions*)

(cụng từ ‘all routes’ và ‘all other routes’ được dùng trong các ký hiệu giao thông)

–    When the bell rang, the children poured into the playground and ran in all directions.

Khi chuông reo, bọn trẻ ùa ra sân chơi và chạy tứ tung.

(= everywhere: khắp nơi)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org

directions, routes
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}