different from, different than, different to, difference

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt different from, different than, different to, difference. Dưới đây, Công ty dịch thuật công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

> Dịch tiếng Trung > Gia hạn visa > Dịch vụ visa nhanh

Phân biệt cách dùng different from, different than, different to, difference

–    Roses are different from violets.

Hoa hồng khác hoa Vi-ô-lét.

(Không dùng  * different than*)

(chúng ta không thể dùng than sau different trong những trường hợp so sánh không phức tạp)

–    We’re planning something different this year than (what) we did/from what we did/to what we did last year.

Năm nay chúng tôi định làm một cái gì đó khác năm ngoái.

(than sau different thường kèm theo một mệnh đề different to what là cách thay thế thông dụng: different to + danh từ thông dụng -Roses are different to violets – Tuy nhiên nhiều người bản ngữ không tán thành việc dùng “to” sau “different”).

–    What’s the difference between  them?

Chúng khác nhau ở chổ nào?

(Không dùng  *What difference do they have?*)

–    It makes no difference whether you believe me or not.

Anh tin tôi hay không thì cũng thế cả?

(Không dùng  *does no difference*)

–    There’s a lot of difference between the UK and the USA.

Có nhiều sự khác biệt giữa Liên hiệp vương quốc Anh và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

(Không dùng *different*)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

2.3/5 - (928 bình chọn)
Scroll to Top