design, drawing

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt design, drawing. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

> Dịch thuật công chứng quận 1 > dịch thuật tphcm > Dịch vụ visa cho người nước ngoài

Phân biệt cách dùng design, drawing

–    Meryl did a lovely drawing   of our house when she stayed here.

Meryl đã vẽ một bức tranh đẹp về ngôi nhà của chúng tôi khi cô ấy còn ở đây.

 (Không dùng  *design*).

 (= a picture drawn in ink or pencil: một bức tranh vẽ bằng mực hay chì)

–    We’ve been discussing the design of the new house with the architect.

Chúng tôi đang thảo luận với kiến trúc sư về bản thiết kế ngôi nhà mới.

(Không dùng  *draving*)

(= a plan from which it will be built: bản thiết kế)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

Scroll to Top