dependant, dependent (on)

Phân biệt cách dùng dependant, dependent (on)

–    Many poor countries are dependent on for­eign aid.

Nhiều nước nghèo phải phụ thuộc vào viện trợ của nước ngoài.

(Không dùng  * dependant “on*}

(tính từ = phụ thuộc, lệ thuộc)

–    With so many dependants/dependents I need will the work I can get.

Với quá nhiều người phụ thuộc như vậy, tôi cần tất cả các công việc có thể có đươc.

(danh từ”: dependant: tiếng Anh của người anh: dependent: tiếng Anh của người Mỹ: không dùng với nghĩa employees: nhân công)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org

4.8/5 - (20 bình chọn)
Scroll to Top