1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

dependant, dependent (on)

Phân biệt cách dùng dependant, dependent (on)

–    Many poor countries are dependent on for­eign aid.

Nhiều nước nghèo phải phụ thuộc vào viện trợ của nước ngoài.

(Không dùng  * dependant “on*}

(tính từ = phụ thuộc, lệ thuộc)

–    With so many dependants/dependents I need will the work I can get.

Với quá nhiều người phụ thuộc như vậy, tôi cần tất cả các công việc có thể có đươc.

(danh từ”: dependant: tiếng Anh của người anh: dependent: tiếng Anh của người Mỹ: không dùng với nghĩa employees: nhân công)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org

dependant, dependent (on)
4.8 (96.84%) 19 votes

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}