1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

debt: he indebted to, in debt

Phân biệt cách dùng debt: he indebted to, in debt

–    We can’t borrow any more money. We’re already in deht.

Chúng ta không thể vay thêm 1 đồng nào nữa. chúng ta đang nợ cơ mà.

 (Không dùng  * indebted*).

(có nghĩa là: chúng ta cần tiền)

–    I’m indebted to you for all your help.

Tôi biết ơn tất cả những gì anh đã giúp đỡ tôi.

(- very grateful: rất biết ơn)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org

debt: he indebted to, in debt
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}