Chia sẻ kinh nghiệm dịch tiếng Anh chuyên ngành

Biên dịch tiếng Anh là một quá trình phức tạp mà ngoài kiến thức ngôn ngữ ra bạn còn phải có khả năng nhất định về hiểu biết chuyên ngành cũng như kiến thức xã hội rộng lớn.

x-dich-tieng-anh-chuyen-nganh

Nắm rõ thể loại tài liệu trước khi dịch

Đối với tài liệu chuyển ngành, trước khi tiếng hành dich tieng anh sang tieng viet, bạn phải nắm vững và xác định được thể loại chuyên ngành đó là gì. Việc đọc trước tài liệu sẽ giúp chúng ta chọn được cách dịch phù hợp nhất khi đã hiểu nội dung và nắm ý chính của toàn văn bản.

Chúng ta nên hiểu bản chất của tài liệu khoa học cần dịch, xác định tài liệu ấy được diễn ra trong hoàn cảnh nào, thời gian, không gian ra sao, có nhân vật nào được nhắc đến trong văn bản không và mối quan hệ giữa các nhân vật đó là gì…

Ngoài ra chúng ta có thể xác định được ngữ cảnh của tài liệu là thông thường hay sang trọng thông qua cách dùng ngữ pháp. Mỗi tài liệu đều được viết cho những mục đích, đối tượng nhất định. Một tài liệu hay sẽ càng tăng giá trị hơn nếu bản dịch của nó phù hợp với văn phong cũng như lối tư duy của người đọc.

Nghiên cứu tài liệu tiếng việt tương đương

Chúng ta nên tìm hiểu kiến thức liên quan tới tài liệu bằng tiếng Việt sau đó liên hệ với bài dịch sẽ đảm bảo tính chính xác hơn cho bản dịch, đi kèm đó người dịch phải không ngừng bổ sung vốn thuật ngữ chuyên ngành của mình. Vấn đề chọn  lựa từ, cú pháp, sắp xếp vị trí từ hay chuyển đổi thì luôn là một việc gây đau đầu cho người dịch cho dù họ đọc và hiểu được tài liệu.

Tiêu chuẩn dịch tốt là phải dễ hiểu và chính xác. Tiếng Việt, động từ đa số không có tính chất xác định thì. Việc dịch các vấn đề về  thời gian cũng là vấn đề khó khi mà việc thể hiện thời gian của tiếng Việt rất khác với tiếng Anh. Tiếng Việt có các từ chỉ quá khứ, hiện tại và tương lai như: đã, đang và sẽ đặt trước động từ, nhưng khả năng ứng dụng của chúng trong quá trình dịch các tài liệu khoa học và chuyên ngành không nhiều.

Đảm bảo tính trung thực của bản dịch

Người dịch cần biết phân tích để nắm vững ý chính của văn bản nguồn kết hợp khả năng ứng dụng ngôn ngữ tạo nên văn bản đích phù hợp về nội dung và thuật ngữ củai tài liệu khoa học và chuyên ngành.

Mặt khác, bản dịch phải được phản ánh trung thực từ đầu đến cuối thông tin ở tài liệu gốc, bởi vậy nó đòi hỏi một quá trình trau dồi kiến  thức bền bỉ và trên hết là sự kiên nhẫn. Chúc các bạn thành công với những bản dịch của mình.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top