1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

care about/for

Phân biệt cách dùng care about/for

–    Angus is only interested in himself and doesn’t care about anyone else.

Angus chỉ biết mình thôi và chẳng quan tâm đến ai khác.

(Không dùng *isn’t caring*, *isn’t caring for*)

(chỉ dùn tĩnh, không dùng tiếp diễn).

https://dichthuat.org/trung-tam-dich-thuat/

–    Who’s caring for the children while you’re both on holiday?

Ai chăm sóc bọn trẻ khi cả hai bạn đều đi nghỉ?

(= looking after: trông nom, chăm sóc; dùng động)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Trung tâm dịch thuật, dịch tiếng Pháp

care about/for
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}