1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

by, near, on

Phân biệt cách dùng by, near, on

–    We live near London.

Chúng tôi sống gần Luân Đôn.

(Không dùng *by*)

(=a short way from: cách một đoạn ngắn)

–    I sat by the phone and waited for it to ring.

Tôi ngồi canh điện thoại chờ chuông reo.

(= right next to: beside: ngay bên cạnh)

https://dichthuat.org/dich-tieng-nhat-ban-sang-tieng-viet-nam/

–    Our house is right on/by the road.

Nhà chúng tôi ở ngay cạnh đường.

(on: trên một đường thẳng chẳng hạn như sông, đường sá)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch tiếng Anh, dịch tiếng Hàn

by, near, on
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}