Directory Category: Trà Vinh

Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD-TM & DV ĐẶNG DƯƠNG
Tên giao dịch (tiếng Anh)
DANG DUONG CO.,LTD
Địa chỉ
ấp Sơn Lang, Xã Long Sơn, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác)
Nguyễn Văn Mến
Mã số thuế
2100451289 (24-01-2011)
Giấy phép kinh doanh
2100451289
Quốc gia- tỉnh
Scroll to Top