CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD-TM & DV ĐẶNG DƯƠNG

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD-TM & DV ĐẶNG DƯƠNG
Tên giao dịch (tiếng Anh): DANG DUONG CO.,LTD
Địa chỉ: ấp Sơn Lang, Xã Long Sơn, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Nguyễn Văn Mến
Mã số thuế: 2100451289 (24-01-2011)
Giấy phép kinh doanh: 2100451289
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD-TM & DV ĐẶNG DƯƠNG

EnglishVietnamUnknown