1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

belong

Phân biệt cách dùng belong

–    This farm belongs  to me and it belonged to my father before me.

Trang trại này thuộc về tôi và trước tôi nó thuộc về bố tôi.

(không dùng  *is belonging*, *was belong­ing*)

(chỉ dùng trạng thái; cũng vậy với: astonish, believe, comprise, concern, consist of, consti­tute, contain, deserve, desire, detest, differ, disagree, disbelieve, dislike, envy, excel, fancy, fear, matter, merit, need, own, per­ceive, possess, result from/in, suit, under­stand, want).

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

belong
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}