1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

before, in front of

Phân biệt cách dùng before, in front of

–    Wait in front of that shop.

Đợi ở trước cửa hàng kia.

(Không dùng * before*)

(in front of là từ trái nghĩa của “behind” nói đến vị trí hay nơi chốn tuyệt đối)

–    I’m/I come before you in the queue.

Tôi đứng trước anh ở trong hàng.

(= ahead of: trước, có quan hệ vị trí với những người khác)

–    We’ll discuss the matter before he arrives.

Chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề trước khi anh ta đến.

(Không dùng *before he will arrive*, * before that he arrives* )

(before là một liên từ đi với thì hiện tại khi nói đến tương lai)

–    Don’t comment on the film before seeing/you see  it.

Đừng bình luận về bộ phim trước khi xem.

(Không dùng *before to see it*)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

before, in front of
3.5 (70%) 2 votes

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}