1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

at, in, on (nơi chốn và thời gian)

Phân biệt cách dùng at, in, on (nơi chốn và thời gian)

Nơi chốn

–    We waited at the door.

Chúng tôi đợi ở của.

(Không dùng *in*. *on*)

(at a point: tại một địa điểm).

–    There was an upleasant atmosphere in the dentist’s waiting room.

Có một bầu không khí khó chịu trong phòng đợi nha khoa.

(Không dùng *at*, *on*)

(in an area or volume: tại một hay không gian).

–    Don’t leave your dirty laundry on the floor.

Đừng để quần áo bẩn của anh trên sàn nhà.

(Không dùng *in* *at*)

(on a surface: trên một bề mặt)

–    I’ll meet you at/in the airport.

Tớ sẽ đón cậu ở sân bay.

(at nói đến một địa điểm gặp gỡ; in muon nói ở bên trong toà nhà)

–    He’s at school/his aunt’s house/a wedding.

Nó đang ở trường/ở nhà dì/ở tại đám cưới. (at nói đến địa điểm, các sự kiện, các địa chỉ ý nói “tham dự”)

–    They’re in Paris/the  Mediterranean/the kitchen/hospital.

https://dichthuat.org/dich-tieng-indonesia-sang-tieng-viet-nam/

Họ đang ở Paris/ở Địa Trung Hải trong          bếp/ở trong bệnh viện.

(Không dùng *at*)

(dùng in đối với các thành phố, các khu vực   rộng Iớn, trong phòng và dùng các danh từ

như bed, hospital)

Thời gian

–      I’ll see you at 10.

Tôi ,sẽ gặp anh lúc 10 giờ

(Không dùng *in*, *on*)

(at 10. at lunch, at noon, at Easter, etc: vào lúc 10 giờ vào lúc ăn trưa, vào buổi trưa, vào lễ Phục sinh v.v…)

–    I’ll see you on Monday.

Tôi sẽ gặp anh vào thứ hai.

(Không dùng *in*, *at*)

(on Monday, on May 1st, on that day etc.: vào thứ hai, vào ngày một tháng, vào hôrn đó).

–    I’ll see you in March.

Tôi sẽ gặp anh vào tháng 3.

(Không dùng  *on*. *at*)

(in March, in 2020, in the morning, etc.: vào tháng ba, vào năm 2020, vào buổi sáng,..).

at, to

–    Jim’s gone to London Airport.

Jim đã ra sân bay Luân Đôn.

(Không dùng *at*)

(to: hướng về phía).

–    Jim’s at London Airport.

Jim ở sân bay Luân Đôn.

(Không dùng *to*)

(at: nơi đến hay vị trí sau khi chuyển động)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Công ty dịch thuật Bình Thạnh, dịch thuật giá rẻ

at, in, on (nơi chốn và thời gian)
3.5 (70%) 2 votes

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}