1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

agenda, diary

Phân biệt cách dùng agenda, diary

–    I’ve made a note of your birthday in my diary.

Tôi đã ghi ngày sinh anh vào cuốn nhật ký của tôi.

(Không dùng *agenda*)

(= a book with spaces for days of the years: một cuốn sổ mà giữa những ngày trong năm có khoảng trống để ghi)

–    What’s the first item on the agenda?

Tiết mục đầu tiên trong chương trình nghị sự của chúng ta là gì?

(= schedule of business at a meeting: chương trình/kế hoạch làm việc ở một buổi họp)

–    We had to work through three agendas!

Chúng ta phải làm việc thông qua 3 chương trình nghị sự.

(Không dùng *agenda*)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

agenda, diary
5 (100%) 2 votes

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}