1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

aged, elderly

Phân biệt cách dùng aged, elderly

–    Who will look after us when we’re elderly?

Ai sẽ trông nom chúng ta lúc về già?

(Không dùng *aged*)

(= in or near old age: ở tuổi già hoặc sắp đến tuổi già)

–    I was approached by an elderly man who asked me for directions.

Một người có tuổi  tiến về phía tôi để hỏi đường.

(Không dùng *elderly*)

(chúng ta không thể dùng một mình elderly khi muốn nói “một người có tuổi”; an elderly man hay dùng hơn an aged man và lễ phép hơn an old man, an aged man dùng trong văn học)

–    Monica devotes a lot of her sparetime to hlping the aged/the elderly.

Monica dành nhiều thời gian của mình giúp đỡ người già.

(Không dùng *the ageds*, *the elderlies*)

(the + tính từ chỉ một nhóm người)

–    Constance looks after her aged parents.

Constance trông nom bố mẹ già của cô ấy.

(= very old: rất già; có thể dùng aged trước một số danh từ như may aged parents, an aged aunt, an aged friend of mine v.v)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

aged, elderly
5 (100%) 1 vote

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}