1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

after, later

Phân biệt cách dùng after, later

–    I arrived at the party first, and my husband arrived later.

Tôi đến dự tiệc trước còn chồng tôi đến sau.

(Không dùng *arrived after* để chỉ thời gian, mặc dù chúng ta có thể nói arrived after me khi nói về thứ tự)

(= at a later time: vào một thời điểm muộn hơn)

–    I can quote the first line of “To be or not to be”, but I don’t know what comes after.

Tôi có thể trích dẫn dòng đầu tiên “Tồn tại hay không tồn tại” nhưng tôi không biết tiếp theo đó là gì.

(Không dùng *later*)

(after là một phó từ, dùng để chỉ thứ tự)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

after, later
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}