1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

after, in

Phân biệt cách dùng after, in

–    I’ll sse you in a week.

Một tuần nữa tôi sẽ gặp anh.

(Không dùng *after a week*)

(= within, before the end of trong vòng, trước khi kết thúc v.v)

–    I’ll see you in a week’s time.

Tôi sẽ gặp anh trong khoảng thời gian một tuần.

(Không dùng *after a week’s time*)

–    It’s hard to get back to work after a week on holdiday.

Thật khó trở lại làm việc sau  một tuần đi nghỉ.

(= at the end : vào lúc kết thúc)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

after, in
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}