1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

affirm, maintain

Phân biệt cách dùng affirm, maintain

–    Despite the statistics, you still maintain that inflation is falling.

Bất chấp các con số thống kê, anh cứ vẫn cho rằng lạm phát đang giảm xuống.

(Không dùng *affirm*)

(= claim: cho là, không cần biết đúng hay sai)

–    The witness affirmed it was the same man.

Nhân chứng khẳng định đó là cùng một người.

(có nghĩa là anh ta/cô ta tin điều đó)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

affirm, maintain
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}