1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

addition, bill, account

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ . Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

phan biet cach dung addition, bill, account

Phân biệt cách dùng addition, bill, account

Phân biệt cách dùng addition, bill, account

–     Could you bring me the bill please?

Xin ông vui lòng mang cho tôi hóa đơn.

(Không dùng *addition*, *account*)

gia han visa, dich vu giay phep lao dong

(= the account for immediate payment = bản thanh toán tiền trả ngay)

–    I’ve just received a bill/an account from my solicitors.

Tôi vừa mới nhận được một hóa đơn thanh toán của các nhà cố vấn pháp luật.

(Không dùng *an addition*)

(= a normal application for payment = một hóa đơn thanh toán trịnh trọng)

–    Old-style groccers were good at addition.

Những người bán tạp phẩm ngày xưa rất giỏi phép cộng.

(= adding numbers together = cộng các con số lại với nhau)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

addition, bill, account
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}