1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

accede to, comply with

 

Phân biệt cách dùng accede to, comply with

–    You’ll get into trouble if you don’t comply with the planning laws.

Cậu sẽ gặp rắc rối nếu cậu không tuân theo những điều lệ về qui hoạch.

(Không dùng *accede to*)

(= obey, go along with: tuân theo, vâng lời)

–    I accede to his request for a reference.

Tôi đồng ý chuyển những yêu cầu của anh ta lên cấp trên để tham khảo.

(= agreed to, consented to: đồng ý, tán thành; trịnh trọng)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org

accede to, comply with
5 (100%) 7 votes

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}