Home Tin tức 03 trường hợp được miễn công nhận văn bằng nước ngoài

03 trường hợp được miễn công nhận văn bằng nước ngoài

Theo quy định mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT, văn bằng nước ngoài muốn được sử dụng tại Việt Nam phải thông qua thủ tục công nhận.

Văn bằng được công nhận khi người học đã hoàn thành chương trình giáo dục đào tạo đảm bảo chất lượng của nước nơi có cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính và được cơ quan về giáo dục công nhận.

Tuy nhiên, quy định đáng chú ý nhất tại Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT là các trường hợp được miễn công nhận văn bằng nước ngoài. Cụ thể như sau:

03 trường hợp miễn công nhận văn bằng nước ngoài

Tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT quy định văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được công nhận để sử dụng tại Việt Nam mà không cần thực hiện thủ tục công nhận văn bằng bao gồm:

  • Văn bằng nước ngoài được cấp thuộc phạm vi áp dụng của hiệp định, thỏa thuận về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà VN đã ký kết và được Bộ GD&ĐT công bố;
  • Văn bằng nước ngoài được cấp cho người học – do Bộ GD&ĐT cử đi bằng nguồn ngân sách Nhà nước;
  • Văn bằng nước ngoài được cấp theo chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt từ thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

miễn công nhận văn bằng nước ngoài

Yêu cầu về văn bằng được miễn công nhận

Để đảm bảo văn bằng được miễn công nhận phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam thì văn bằng cần đáp ứng các điều kiện tại khoản 2, Điều 5 Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT như sau:

  • Tên văn bằng nước ngoài phải phù hợp với quy định về văn bằng theo hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam
  • Thời gian đào tạo và điều kiện tuyển sinh phải phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT;
  • Hình thức đào tạo trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến với thời lượng giảng dạy trực tuyến không được quá 30% tổng thời lượng của chương trình đào tạo.

Lưu ý: Việc miễn thực hiện công nhận văn bằng sẽ không bao gồm việc xác thực văn bằng, cơ quan/tổ chức hoặc người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm xác thực văn bằng trong những trường hợp cần thiết.

Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT được ban hành ngày 15/4/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/6/2021. Thông tư này có giá trị thay thế Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007, Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013.

Xem thêm:

Hợp pháp hóa lãnh sự bằng cấp nhanh

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.