1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

puree, mashed potato(es)/mash

Phân biệt cách dùng puree, mashed potato(es)/mash

–    We’re having sausages and mashed potato(es)/mash for supper.

Chúng tôi ăn tối bằng lạp xưởng và khoai tây nghiền.

(Không dùng *puree*)

(mash là cách nói thông thường của mashed potato(es) trong tiếng Anh của người Anh)

–    The bahy loves apple puree. / pjuarei /

Em bé rất thích muốn táo nghiền nhừ.

(= mashed fruit, or vegetables other than po­tatoes: hoa quả nhiền hoặc rau trừ khoai tây)

puree, mashed potato(es)/mash
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}