monument, memorial, the sights

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt monument, memorial, the sights. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

phan biet cach dung monument, memorial, the sights
Phân biệt cách dùng monument, memorial, the sights

Phân biệt cách dùng monument, memorial, the sights

–      Every November there’s a ceremony at the War Memorial.

Vào tháng mười một hàng năm lễ tưởng niệm được cử hành tại Đài kỷ niệm chiến tranh.

(Không dùng *War Monument*).

–      There are many monuments /ˈmɒn.jʊ.mənt/ for Queen Vic­toria.

Có nhiều đài kỷ niệm về nữ hoàng Victoria.

(Không dung *memorials*).

(monument là một tòa nhà hoặc một tượng đài lớn “a memorial” là một vật – thường là đài kỷ niệm – được xây dựng để tưởng nhớ đến một người hoặc một sự kiện nào đó. Ví dú: War memorial: Đài kỷ niệm chiến tranh)

dịch tiếng Anh, dịch tiếng Trung

–      I’d love to show you the sights of London.

Tôi muốn cho bạn xem những cảnh đẹp của Luân Đôn.

(Không dùng *the monuments*. *the memorials*)

(= famous buildings, etc… which are particularly interesting to tourists: các công trình nổi tiếng… làm cho các khách du lịch rất thích thú)

–      Now I’m in Bangkok I want to do/see the sights.

Bây giờ tôi đang ở Bangkok tôi muốn xem các cảnh đẹp ở đây.

(Không dùng *make the sights*)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top