Lời khuyên dịch thuật (translation tips) – Thống nhất tên hợp đồng, tên văn bản bất kỳ

Đây là lỗi thường mắc phải cho những ai thiếu kinh nghiệm dịch thuật, hoặc có kinh nghiệm dịch thuật nhưng do sơ ý mà làm giảm giá trị bản dịch của mình.

Chúng ta chú ý điểm này khi dịch, cho dù tên đối tượng của văn bản gốc khác nhau, không đồng nhất, nhưng để chỉ cùng 1 đối tượng thì nên quy về 1 từ nhất định, để không ghi hiểu lầm.

Chẳng hạn, trong hợp đồng có lúc ghi “sổ hồng, sổ đỏ”, có lúc ghi “bằng khoán nhà”, có khi ghi “chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất”,… nhưng từ này điều chỉ 1 đối tượng và tra cứu thì thấy từ chính thức là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở , và nên dùng từ này sẽ đúng cho tất cả  trường hợp này.

==> nên dịch là: Certificate of house ownership and land use right

Một ví dụ khác, trên tiêu đề hợp đồng ghi: Hợp đồng mua bán nhà, nhưng bên trong hợp đồng ghi “Hai bên cùng thống nhất ký vào hợp đồng nhà đất này…”, thì nên hiểu đây điều chỉ về cùng 1 hợp đồng mà thôi, không nên dịch 2 tên khác nhau

==> nên dịch: House sale contract

Lời khuyên dịch thuật (translation tips) – Thống nhất tên hợp đồng, tên văn bản bất kỳ
5 (100%) 1 vote

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}