1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

host, guest

Phân biệt cách dùng host, guest

–    We have a guest form Nigeria who is staying with us.

Chúng tôi có một người khách từ Nigiêria tới, đang ở lại với chúng tôi.

(Không dùng *host*)

(= a person who is invited: người được mời)

–    Our host welcomed us with a glass of spicy wine.

Ông chủ nhà đã tiếp đón chúng tôi bằng một cốc rượu thơm.

https://dichthuat.org/dich-tieng-phap-sang-tieng-viet-nam/

(= a person who invites: người mời, giống cái là “hotess”, đôi khi tránh dùng)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho bài viết này nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org. Chúng tôi đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org (Diễn đàn dịch thuật). Ngoài, ra, để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch tiếng Pháp, dịch tiếng Trung

host, guest
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}