1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

familiar (with), family, well – known

Phân biệt cách dùng familiar (with), family, well – known

–    John West is an old family friend.

Jon West Ià một người bạn cũ của gia đình.
(Không dùng *familiar friend*)

(= a friend of the family: một người bạn của gia đình: family la định ngữ; có tính từ familial được dùng trong xã hội học v.v…)

–    Charles Norton is a well – known local
author.
Charles Norton là một tác giả địa phương nổi tiếng.

(Không dùng * familiar*)

–    Your face is familiar.

Trông mặt anh quen quen.

(nghĩa là Tôi đã thấy trước đây: familiar la tính từ, danh từ là familiarity)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

familiar (with), family, well – known
5 (100%) 1 vote

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}