1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

discuss, argue about

Phân biệt cách dùng discuss, argue about

–    We discussed politics till late at night

Chúng tôi thảo luận về chính trị đến tận khuya.

(Không dùng”discussed about/for politics”)

(= talked about it from several points of view, perhaps without disagreement: thảo luận; discuss là ngoại động từ và không bao giờ dùng about sau nó mặc dù sau discussion phải là about)

–    We argued about politcis till late at night.

Chúng tôi tranh luận về chính trị cho đến khuya.

(argue = take up conflicting sides in a discussion, disagree verbally: đứng về phía đối lập trong một cuộc thảo luận, bất đồng ý kiến)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

discuss, argue about
4.8 (97%) 553 votes

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}