1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

direction, management, administrative offices

Phân biệt cách dùng direction, management, administrative offices

–    The management has/have agreed to a 5% pay rise at all levels.

Ban quản trị đã đồng ý tăng 5% lương ở tất cả các cấp.

(Không dùng  *The direction*)

(= the people who manage: Những người điàu hành: Management là danh từ tập thể, đi sau nó có thể là động từ số ít hoặc số nhiều)

–    Where are the administrative offices, please?

Làm ơn cho tôi hỏi phòng hành chính ở đâu ạ?

(Không dùng  *where is the direction*).

–    The direction/management of the company is a matter of concern to  shareholders.

Việc chỉ đạo/ quản lý công ty là một vấn đề các cổ đông quan tâm.

 (directon = the way it is going: đường lối chỉ đạo management – governing policy: chính sách điều hành)

–    Which direction is north?

Hướng nào là hướng Bắc?

(= way: Hướng)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

direction, management, administrative offices
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}