TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tên công ty – Mã số thuế:
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Center for Statistics and Science and Technology Information
Tên viết tắt:
CESTI
Địa chỉ:
79 Trương Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
79 Truong Dinh, District 1, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Bùi Thanh Bằng
Mã số thuế:
0301300744 – 01/01/1995
Ngành nghề chính:
Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown