TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tên công ty – Mã số thuế: TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Tên giao dịch (tiếng Anh): Center for Statistics and Science and Technology Information
Tên viết tắt: CESTI
Địa chỉ: 79 Trương Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): 79 Truong Dinh, District 1, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Bùi Thanh Bằng
Mã số thuế: 0301300744 – 01/01/1995
Ngành nghề chính: Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

EnglishVietnamUnknown