NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á – 0301442379

Tên công ty – Mã số thuế:
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á – 0301442379
Tên giao dịch (tiếng Anh):
DongA Commercial Joint Stock Bank
Tên viết tắt:
DongA Bank (DAB)
Địa chỉ:
130 Phan Đăng Lưu, Phường 03, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
130 Phan Dang Luu, Ward 03, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Võ Minh Tuấn
Mã số thuế:
0301442379 – 08/04/1992
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp; đại lý thanh toán trái phiếu doanh nghiệp và đấu thầu phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.
6419 (Chính)
Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá trị, hùn vốn và liên doanh theo pháp luật qui định, làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng, kinh doanh ngoại tệ, vàng, bạc và thanh toán quốc tế, huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ khác khi được ngân hàng nhà nước cho phép. Thực hiện nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ nội địa với nhãn hiệu thương mại là DONG A CARD. Nhận tiền gởi tiết kiệm bằng ngoại tệ theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mua bán các loại ngoại tệ với đồng Viện Nam. Huy động và chi trả kiều hối. Đặt các bàn thu đổi ngoại tệ trên địa bàn hoạt động của Ngân hàng. Vay vốn bằng ngoại tệ và tiếp nhận vốn ủy thác bằng ngoại tệ từ các tổ chức và các cá nhân nước ngoài. Cho vay ngắn hạn, trung hạn bằng ngoại tệ cho các tổ chức kinh tế Việt nam. Thanh toán bằng ngoại tệ trên phạm vi lãnh thổ Việt nam theo quy định của Nhà nước về quản lý ngoại hối. Các loại hình giao dịch hối đoái: kỳ hạn (FORWARD) và hoán đổi (SWAP). Thực hiện nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ đa năng nội địa với nhãn hiệu thương mại là Dong A Unicard. Phát hành và thanh toán thẻ quốc tế.Kinh doanh trái phiếu (bao gồm: mua, bán trái phiếu, tham gia đấu thầu trái phiếu Chính Phủ; bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ) theo quy định của pháp luật. Nghiệp vụ thị trường mở theo quy định pháp luật. Cấp tín dụng dưới hình thức: Bao thanh toán (bao gồm bao thanh toán trong nước và bao thanh toán quốc tế). Các dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn. Cho thuê một phần trụ sở kinh doanh không sử dụng hết thuộc quyền sở hữu của DongA Bank. Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư. Phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong và nước ngoài; Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước. Vay vốn các tổ chức tài chính nước ngoài theo quy định của pháp luật. Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng.
6622
Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm.
Giấy phép kinh doanh:
0301442379 – 08/04/1992
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown