Dự án Nhà máy Điện gió Hồng Phong 1

Tên công ty – Mã số thuế:
Dự án Nhà máy Điện gió Hồng Phong 1
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hong Phong 1 Wind Power Plant project
Ngành nghề chính:
Hong Phong 1 Wind Power Joint Stock Company
Hong Phong 1 Wind Power Plant project
Binh Thuan province, Vietnam
8 x 5.3 MW GE 158 Wind Turbine at 120.9 m hub height

CONTRACT FOR THE SUPPLY OF WIND TURBINE GENERATORS
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown