Directory Category: Hậu Giang

Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN BREWERY HG
Tên công ty – Mã số thuế
Tên giao dịch (tiếng Anh)
MASAN BREWERY HG CO.,LTD
Địa chỉ
Khu công nghiệp Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác)
Nguyễn Thiều Nam
Mã số thuế
6300259029 (06-02-2015)
Giấy phép kinh doanh
6300259029
Quốc gia- tỉnh
Scroll to Top