Directory Category: Hậu Giang

Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN BREWERY HG
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
MASAN BREWERY HG CO.,LTD
Địa chỉ:
Khu công nghiệp Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Nguyễn Thiều Nam
Mã số thuế:
6300259029 (06-02-2015)
Giấy phép kinh doanh:
6300259029
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top