« Return to results

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LỘC PHÚC – 0315440396

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LỘC PHÚC – 0315440396
LOC PHUC INVESTMENT CONSULTING COMPANY LIMITED
LOC PHUC INVESTMENT CONSULTING CO.,LTD
343/16D Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
343/16D To Hien Thanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
LÊ ĐÌNH MINH KHOA
0315440396 – 17/12/2018
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
4772
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).
7830
Cung ứng và quản lý nguồn lao động
chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động tạm thời (trừ cho thuê lại lao động).
8560 (Chính)
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
(Không hoạt động tại trụ sở)
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
2100
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
0315440396 – 17/12/2018

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LỘC PHÚC – 0315440396

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LỘC PHÚC – 0315440396
Đánh giá bài viết!