CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH – 0304806225

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH – 0304806225
Tên giao dịch (tiếng Anh):
GIA DINH WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ:
2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
2Bis No Trang Long, Ward 14, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN VĂN ĐẮNG
Mã số thuế:
0304806225 – 17/01/2007
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
1104
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
(không hoạt động tại trụ sở)
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
(Thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản)
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4220
Xây dựng công trình công ích
4633
Bán buôn đồ uống
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
3600 (Chính)
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
-Chi tiết: Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất (trên địa bàn được phân công theo quyết định của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn).
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
-Chi tiết: Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng – công nghiệp (trừ khảo sát, giám sát xây dựng ). Thiết kế công trình cấp – thoát nước.
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
-Chi tiết: Xây dựng công trình cấp nước. Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác.
4312
Chuẩn bị mặt bằng
-Chi tiết: San lấp mặt đường.
Giấy phép kinh doanh:
0304806225 – 17/01/2007
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown