Dịch vụ

Phiên dịch viên tiếng Anh tại An Giang

An Giang là một tỉnh phát triển nhiều về du lịch bởi có những tham quan nổi tiếng như chùa Tây An, miếu Bà Chúa Xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu…vì vậy mà khách tham quan du lịch cũng khá nhiều trong đó gồm khách nước ngoài. Với đội …

Thông dịch viên tiếng Campuchia (Khmer)

Tiếng Campuchia là một trong những tiếng hiếm tại TPHCM, rất may mắn chúng tôi có được những thông dịch viên người bản xứ, sống hơn 20 năm tại TPHCM, và đã nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thông dịch viên, cả biên dịch. Ngoài ra, thông …