XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ BIỂN

Tên công ty – Mã số thuế: XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ BIỂN
Tên giao dịch (tiếng Anh): PTSC – OFFSHORE
Địa chỉ: Tầng 3,Nhà G1,Khách Sạn Thanh Đa, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Đỗ Văn Khạnh
Mã số thuế: 0100150577-001 (10-06-1998)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ BIỂN

EnglishVietnamUnknown