Viện Nghiên cứu Chiến lược và chính sách công nghiệp

Tên công ty – Mã số thuế: Viện Nghiên cứu Chiến lược và chính sách công nghiệp
Tên giao dịch (tiếng Anh): Industrial Policy and Stategy Institute
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Dương Đình Giám (Viện trưởng)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Viện Nghiên cứu Chiến lược và chính sách công nghiệp

EnglishVietnamUnknown