VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ

Tên công ty – Mã số thuế:
VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Institute of Forensic Sciences
Địa chỉ:
99 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
99 Nguyen Tuan, Thanh Xuan District, Hanoi
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Lê Danh Cường
Mã số thuế:
0101602025
Ngành nghề chính:
Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown