VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ

Tên công ty – Mã số thuế: VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ
Tên giao dịch (tiếng Anh): Institute of Forensic Sciences
Địa chỉ: 99 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): 99 Nguyen Tuan, Thanh Xuan District, Hanoi
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Lê Danh Cường
Mã số thuế: 0101602025
Ngành nghề chính: Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ

EnglishVietnamUnknown