(Viện) Đại học Kỷ lục Thế giới

Tên giao dịch (tiếng Anh)
World Records University
Tên viết tắt
WRU
Ngành nghề chính
Viện Đại học Kỷ lục Thế giới (World Records University – WRU) là một tổ chức có đăng ký giấy phép hoạt động tại Cộng hòa Ấn Độ là chính, văn phòng liên lạc đặt tại Vương quốc Anh, có đăng ký bản quyền (Copyright Witness) tại Vương quốc Anh với số đăng ký bản quyền (registration number) là 284666862.
Quốc gia- tỉnh

Send Message to listing owner

Scroll to Top