Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế: Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh): Lê Hồng Phong High School for the Gifted
Địa chỉ: 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): 235 Nguyen Van Cu, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Đặng Thanh Châu
Mã số thuế: 0302520372 – 01/01/2002
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu
Giấy phép kinh doanh: 114/QĐ
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh

EnglishVietnamUnknown