Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch và Khách sạn Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch và Khách sạn Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ho Chi Minh City Vocational Tourism and Hospitality College
Ngành nghề chính:
Theo quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 26 tháng 06 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch và Khách sạn Thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên thành trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist trực thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – Tên giao dịch tiếng anh của trường là Saigontourist Hospitality College (STHC).
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown