TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN VĂN ƠN

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN VĂN ƠN
Tên giao dịch (tiếng Anh): TRAN VAN ON SECONDARY SCHOOL
Địa chỉ: 161B Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): 161B Nguyen Van Thu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Trần Mậu Minh
Mã số thuế: 0306581640 – 01/01/2009
Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
Giấy phép kinh doanh: 0306581640 – 01/01/2009
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN VĂN ƠN

EnglishVietnamUnknown