TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ
Tên giao dịch (tiếng Anh): Hoang Van Thu Secondary School
Địa chỉ: 322 Nguyễn Tri Phương, Phường 04, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): 322 Nguyen Tri Phuong, Ward 4, District 10, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Nguyễn Khoa Khanh
Mã số thuế: 0303881734
Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ

EnglishVietnamUnknown