TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
Tên giao dịch (tiếng Anh): Nguyen Du High School
Địa chỉ: XX1 đường Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): XX1 Dong Nai Street, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Huỳnh Thanh Phú
Mã số thuế: 0305579977 – 01/09/2008
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Giấy phép kinh doanh: 0305579977 – 01/09/2008
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

EnglishVietnamUnknown