Trường Đại học Thương mại

Tên công ty – Mã số thuế: Trường Đại học Thương mại
Tên giao dịch (tiếng Anh): Vietnam University of Commerce
Tên viết tắt: VCU
Địa chỉ: Mai dịch – Cầu giấy – Hà nội – Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trường Đại học Thương mại

EnglishVietnamUnknown