TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TP.HCM

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TP.HCM
Tên giao dịch (tiếng Anh): Ho Chi Minh City University of Physical Education and Sport
Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): 639 Nguyen Trai, Ward 11, District 5, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Huỳnh Trọng Khải
Mã số thuế: 0309641143 -15/12/2009
Ngành nghề chính: Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TP.HCM

EnglishVietnamUnknown