Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hochiminh City University of Education
Địa chỉ:
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
280 An Duong Vuong Street, Ward 4, District 5, Hochiminh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top