Trường đại học nông lâm Thái Nguyên

Tên công ty – Mã số thuế:
Trường đại học nông lâm Thái Nguyên
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry
Địa chỉ:
Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Đặng Kim Vui
Mã số thuế:
4600400511 – 04/04/1994
Ngành nghề chính:
Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown