Trường đại học nông lâm Thái Nguyên

Tên công ty – Mã số thuế: Trường đại học nông lâm Thái Nguyên
Tên giao dịch (tiếng Anh): Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Đặng Kim Vui
Mã số thuế: 4600400511 – 04/04/1994
Ngành nghề chính: Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trường đại học nông lâm Thái Nguyên

EnglishVietnamUnknown