Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên công ty – Mã số thuế: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Tên giao dịch (tiếng Anh): University of Languages and International Studies – Vietnam National University, Hanoi
Tên bằng ngôn ngữ khác: Đường Phạm Văn Đồng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Địa chỉ: Pham Van Dong, Cau Giay, Ha Noi, Vietnam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

EnglishVietnamUnknown